NATUREN OCH RÅVARORNAINFRASTRUKTURNÄTVERKKARTAOM ORTENKONTAKTPROJEKT
› Strömsdal
    › Vision
    › Byvandring
› Gravendal
    › Vision
    › Byvandring
› Tyfors
    › Vision
    › Byvandring
› Ulriksberg
    › Vision
    › Byvandring
› Fredriksberg
    › Vision
    › Byvandring

BYVANDRING I ULRIKSBERG

Byvandringen startar vid Bygdegården.

Den här informationen finns på starttavlan:
Före 1720 fanns på det område, som senare räknades till Ulriksbergs Bruk endast ca 10 hushåll som betalade skatt till Nås socken. Elgberget 2, Hoberget 3, Ursen 4 och Skräddartorpet 1. Torpen var bebodda av svedjefinnar. Vid Stora Elgberget finns ännu lämningar efter deras enorma odlingsmödor. År 1735 fick Sebastian Grave Bergskollegiets tillstånd att anlägga Ulriksbergs hytta. Den byggdes 1736 vid Älgtjärn eller Hyttsjön. Vid en bergmästarundersökning 1804 framhölls, att masugnen i Ulriksberg aldrig saknat vatten och att Fredriksberg på en mansålder bara en gång behövt köpa tackjärn.

En helt ny mulltimmermasugn byggdes 1847. Förutom vissa formgjutningar på platsen var tackjärnet avsett för bruket i Fredriksberg för vidareförädling till stång- och ämnesjärn m m. Vid Ulriksberg fanns (omkring 1750) också en skvaltkvarn, såg, järnbod med våg, klensmedja, två kolhus, två redskapsbodar och två bruksmagasinbodar. För dalkarlarna fanns en stor dalkarlsstuga med två rum och två dalkarlsstall med 74 spiltor. Omkring 1768 byggdes en ny herrgård. Mangården hade ett högt läge på en kulle söder om masugnen. Herrgården revs omkring 1890.

Hyttdriften upphörde 1876 och ett större sågverk byggdes på platsen där hyttan stått. Sågen, som gav arbete till folk på trakten, lades ner 1935. Under 1950-talet, då de flesta arbetade i skogen, flyttade många från torpen in till byn i nybyggda arbetarbostäder som byggts av Hellefors Bruks AB (senare uppgått i Billeruds AB). Ulriksberg upplevde sin storhetstid under senare hälften av 1800-talet, vad folkmängden beträffar. Elevantalet var då i genomsnitt 65-70 elever per år.
Strax efter andra världskriget fanns 111 fast boende i Ulriksberg med intilliggande torp. År 2002 fanns 16 bofasta hushåll i byn, sammanlagt ca 30 personer. Resterande bostäder är fritidshus.

Kontakta mig


Namn:  Telefon: 

Anmälan till nyhetsbrev


Namn:  E-post: