NATUREN OCH RÅVARORNAINFRASTRUKTURNÄTVERKKARTAOM ORTENKONTAKTPROJEKT
› Strömsdal
    › Vision
    › Byvandring
› Gravendal
    › Vision
    › Byvandring
› Tyfors
    › Vision
    › Byvandring
› Ulriksberg
    › Vision
    › Byvandring
› Fredriksberg
    › Vision
    › Byvandring

BYVANDRING I TYFORS

Byvandringen startar vid Fridhem.

Den här informationen finns på starttavlan:
Tyfors ligger i Säfsnäs församling i Ludvika kommun alldeles intill gränsen till Värmland. Förr var Tyfors ett eget skolområde med byarna Kvarnberget, Tyfors, Tybyn, Markusfallet, Malmbergsåsen, och gårdarna Tätsnåret, Röälvsbacken, Lillhöjden, Hökberget, Malmbergshöjden, Pekkalambi, Gillerdråga och Engberget.
De första gårdarna byggdes i Kvarnberget i början av 1600-talet av svedjefinnar som livnärde sig på svedjebruk, jakt och fiske. Vid 1700-talets början anlade Sebastian Grave, med Bergskollegiets tillstånd och tillsammans med köpmannen Hans Olsson Ström, järnbruk med hyttor och smedjor i Säfsen. Finnbefolkningen i Kvarnberget och Tybyn ålades att producera och leverera träkol och flera kolartorp byggdes.

Tyfors järnbruk anlades 1790 och därefter ökade befolkningen kraftigt i bruksorten. Nya bostäder anlades för smeder, kolkörare och dagsverkare. De dyra transporterna av träkol och stångjärn och en ökad konkurrens drev fram en förlängning av den smalspåriga järnvägen mellan Hörken och Fredriksberg och senare västerut mot Annefors och Tyfors. Ny teknik slog ut de mindre järnbruken och 1882 lades Tyfors järnbruk ned, men ersattes av en träindustri.

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyfors sin största befolkningsmängd med över 400 personer. Flera skolor, affärer och en utvecklad träindustri existerade. Även de närmaste decennierna förekom ett livligt föreningsliv, och matservering samt post och telefonväxel fanns. Under Andra Världskriget fanns här också en krutfabrik och ett laboratorium. Ännu i slutet av 1940-talet bodde ca 300 personer här varav hälften bodde i själva ”tätorten”. Byavandringen beskriver industri och folkliv under brukstiden.

Kontakta mig


Namn:  Telefon: 

Anmälan till nyhetsbrev


Namn:  E-post: